Concepten

 

Op deze pagina wordt u een overzicht gegeven van een aantal concepten en tools die gebruikt worden binnen ons bedrijf. Sommige zijn zelf ontwikkeld en sommige zijn een combinatie van bestaande tools of concepten, zodanig gecombineerd dat deze derhalve weer uniek zijn.

Binnen T-projects zijn we altijd bezig met het verder ontwikkelen en verbeteren van onze concepten en het bedenken en ontwikkelen van nieuwe concepten. Onze concepten kunnen voor uw organisatie op maat worden gemaakt  en worden toegepast.

Carebrede kleinschalige woonvorm

Veel dorpen en wijken kennen een bloeiende gemeenschap met een groot sociaal saamhorigheidsgevoel. Het dorp of de wijk kent ook veel voorzieningen. Op het gebied van zorg is er thuiszorg, er zijn bejaardenwoningen, maar je kunt niet doodgaan in het dorp of de wijk. Hiermee wordt bedoeld dat tegen de tijd dat veel ouderen of mensen met een verstandelijke beperking niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen, ze gedwongen zijn te verhuizen naar een totaal andere omgeving. Veel dorpen of wijken kennen geen woonvoorziening waar ouderen de juiste zorg krijgen als dit in de thuissituatie dit niet meer mogelijk is. Hetzelfde geldt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Sociale cohesie
Een carebrede kleinschalige woonvoorziening kan hier verandering in aanbrengen. Een plek in het eigen dorp betekent dat de bewoners (met hulp) hun eigen boodschappen doen in het dorp dat hen vertrouwd is. Ze kunnen gemakkelijk contact houden met hun familie, oude buren en bekenden. Ook kunnen ze lid blijven van clubs en verenigingen in hun woonplaats. Voor familie en vrienden is het makkelijker om een rol te spelen in de verzorging van hun familielid of vriend en deze te betrekken bij het dorpsgebeuren. Sociale verbindingen blijven intact.

Een carebrede kleinschalige woonvorm is gericht op langdurende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en voor ouderen met psychogeriatrische en/of lichamelijke problemen. Het gaat hier om mensen die niet langer de regie over hun eigen leven hebben en waarbij mantelzorg niet alleen toereikend is. Door doelgroepen te combineren kan de carebrede kleinschalige woonvorm een oplossing bieden voor dorpen en wijken, waardoor mensen kunnen blijven wonen binnen het dorp of de wijk. Zo blijven de sociale verbanden in tact. T-Projects kan fungeren als  kwartiermaker en procesbegeleider tijdens het gehele traject.

 


 

 

 

 

Maatschappelijke Business Case (mBC)

Een mBC is een gestructureerde kosten-baten afweging waarin het economische én het maatschappelijke nut samenkomen. De mBC kijkt vijf jaar vooruit naar een volwassen situatie. Hierbij wordt naast de financiering afgezet tegen de te verwachten maatschappelijke baten. Zo heeft de maatschappij bijvoorbeeld baat bij de substitutie van formele zorg door mantelzorg en/of vrijwilligers. Deze baten worden geschat en gekwantificeerd door te werken met onderzoek, literatuur, aannames en experts.

 

 

 

 

Marketing tool

Ontwikkeling van een marketing tool met als doel het verkoopproces te ondersteunen en te verbeteren, Ons marketing tool geeft u de mogelijkheid het verkoopproces te verbeteren. Het kijkt naar de verschillende fasen van het verkoopproces en verbetert deze stapsgewijs.

Petri-nets

Het structureren van uw processen door middel van het gebruik van Petri-nets. Petri-nets zijn zeer geschikt om uw processen te structureren. Ze geven een goed overzicht van uw dagelijkse bedrijfsprocessen. Al dan niet projectsgewijs. Ze leggen de zwakke plekken bloot binnen uw organisatie. Ze kunnen ook gebruikt worden om uw processen te vertalen in IT oplossingen. Vanwege de hiërachische benadering kunnen de Petri-nets tot op elk detailniveau worden toegepast. Hier ziet u een voorbeeld van een klassiek Petri-net.

 

 

 

 

 

 

Informatie boxen

Dit is een geheel zelfontwikkeld projectgebaseerd tool dat u in staat stelt het communicatieproces te structureren gedurende het proces protocol van uw projecten. Werkt u nog niet met een proces protocol, dan kan T-Projects u ondersteuning bieden bij het ontwikkelen daarvan. Een goed proces protocol helpt u gestructureerd al uw bedrijfsprocessen te doorlopen.

Voor meer informatie over onze concepten en tools kunt u altijd contact opnemen met T-projects.